Kérjük, jelentkezz be GRAPHISOFT ID-val!

A vastagon írt mezők kitöltése kötelező.

Email
Jelszó

Elfelejtett jelszó

Designing with ArchiCAD

Az ArchiCAD segítségével az építészek szabadon felfedezhetik dizájn ötleteiket anélkül, hogy a dokumentáció pontosságát és minőségét fel kellene adniuk. Szabadon alkothatnak és modellezhetnek könnyen létrehozva a kívánt formákat, és módosíthatnak komplex elemeket a legmegfelelőbb nézetben. Az ArchiCAD a kreatív szabadságot egyesíti az épületinformációs modell jól ismert hatékonyságával. Eszközök széles tárháza támogatja a projekt alkotó folyamatát.

Az ArchiCAD 17 kiterjeszti a modellező képességeit a BIM környezetben teljes, prioritás alapú csatlakozásokat, intelligens építőanyagokat és továbbfejlesztett Alakzat eszközt használó BIM munkafolyamataival. Felhő integráció segíti a felhasználókat, hogy megtalálják az egyedi tárgyakat, összetevőket melyekkel teljessé tehetik BIM modelljüket. A GRAPHISOFT továbbfejleszti "zöld" eszközeit is annak érdekében, hogy a fenntartható tervezés számára a legjobb megoldást a BIM eszközébe integráltan kínálja.

Alakzat eszköz
— a modellezési szabadság újraértelmezése

Az ArchiCAD a natív, BIM környezetben megvalósuló közvetlen modellezés képességét a Héjszerkezet és Alakzat (MORPH™) eszközök segítségével teszi lehetővé. Az ALAKZAT tetszőleges geometriai formák készítését teszi lehetővé intuitív grafikai eszközök, és népszerű modellezési eljárások segítségével.

Héjszerkezet eszköz
— gazdag építészeti formavilág

Ideális esetben az épület tervezés nem csak egy papíron végzett feladat, mivel valós eredménye a befejezett épület. Az ArchiCAD-del nem kell kompromisszumot kötni a tervezési szabadság vagy a szerkezet korrektsége terén. A program az igazi BIM eszközök és munkafolyamatokat széles skáláját kínálja már a tervezési folyamat első lépéseitől.

Morph & Shell Tools
Intelligent connections

Intelligens csatlakozások

Complex roofs

Összetett tetők
— fejlett tetőkészítés és szerkesztés

Skylights

Tetőablakok

3D interactions

3D interakciók

Alakzat eszköz — a modellezési szabadság újraértelmezése

Az ArchiCAD a natív, BIM környezetben megvalósuló közvetlen modellezés képességét a Héjszerkezet és Alakzat (MORPH™) eszközök segítségével teszi lehetővé. Az ALAKZAT tetszőleges geometriai formák készítését teszi lehetővé intuitív grafikai eszközök, és népszerű modellezési eljárások segítségével.

Alakzat koncepció

Az Alakzat eszköznek nincsenek geometriai határai. Minden él, pont és felület szabadon mozgatható és alakítható, az anyagok felületenként állíthatóak. Nincs szükség GDL programozásra, vagy speciális formák más 3D-s programokból való importálására. Az Alakzat elemek teljes értékű ArchiCAD összetevők - minden nézetben, listában megjelennek, szerkezeti, vagy gépészeti elemként is osztályozhatóak exportáláshoz. Ennek eredményeképp ez az új eszköz teljes megoldást nyújt bármilyen típusú egyedi forma létrehozásához.
The MORPH Tool

Az Alakzat eszköz újdonságai

Introduction to the MORPH Tool
Az Alakzat eszköz bemutatása
Components of a MORPH Element
Az Alakzat eszköz összetevői
Creating a Polygon MORPH Element
Sokszögű Alakzat elem készítése
Creating a 3D Polygon MORPH Element
3D sokszög Alakzat elem készítése
Creating a Rectangle, Arc or Circle Shaped MORPH Element
Téglalap, íves vagy kör formájú Alakzat elem készítése
Creating a 3D Box Shaped MORPH Element
3D doboz formájú Alakzat elem készítése
Creating a Revolved MORPH Shape
Megforgatott Alakzat elem készítése
Selecting Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemek kiválasztása
Selecting Multiple Sub-elements of a MORPH
Több Alakzat alelem kiválasztása
Deleting Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemeinek törlése
Working with Edges and Faces of a MORPH
Alakzat éleinek és felületeinek használata
Setting a Base Height for a MORPH
Alakzat alapmagasságának megadása
Floor Plan Representation of MORPHs
Alakzat alaprajzi megjelenítése
Setting Materials for MORPHs
Alakzat anyagmegadása
Setting Edge Generation Method of MORPHs
Alakzat élbeállításai
Modifying Texture Mapping of MORPH Faces
Anyag vetítés módosítása az Alakzat felületein
Modifying the Texture Origin and Direction of a MORPH Face
Anyag origójának és irányának megváltoztatása Alakzat felületen
Setting Shadow Casting and Reception for MORPHs
Alakzat árnyék képzés és fogadás beállításai
Moving a Node of a MORPH body
Alakzat egy pontjának mozgatása
Filleting and Chamfering MORPH Corners
Alakzat sarkainak lekerekítése és lecsapása
Inserting New Nodes Into a MORPH Edge
Új csomópont beillesztése az Alakzat élére
Curving a MORPH Edge
Alakzat éleinek ívesítése
Filleting and Chamfering MORPH Edges
Alakzat éleinek lekerekítése és lecsapása
Offsetting MORPH Edges
Alakzat éleinek mozgatása
Pushing and Pulling a MORPH Face
Alakzat felület tolása és húzása
Creating a Tube in a MORPH
Cső készítése Alakzattal
Bulging a MORPH Face
Púp készítése Alakzat felületén
Customizing MORPH Edge Settings
Alakzat élek testreszabása
Customizing MORPH Face Settings
Alakzat felületek testreszabása
3D-dragging Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemeinek térbeli mozgatása
Free Rotating Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemeinek szabad forgatása
Mirroring Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemeinek tükrözése
Multiplying Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemeinek másolása
Box Stretching a MORPH: Introduction
Átméretezés parancs: Bevezetés
Box Stretching a MORPH by a Corner
Alakzat átméretezése sarokponttal
Box Stretching a MORPH by an Edge
Alakzat átméretezése éllel
Box Stretching a MORPH by a Face
Alakzat átméretezése felülettel
Box Stretching Sub-elements of a MORPH
Alakzat alelemeinek átméretezése
Box Stretching Multiple MORPH Elements or MORPH Sub-elements
Több Alakzat elem vagy alelem átméretezése
Box Stretching a MORPH: Editing Planes
Alakzat átméretezése: Szerkesztősíkok
Box Stretching a MORPH: Input
Alakzat átméretezése: Adatbevitel
Box Stretching a MORPH: Stretch Box Orientation
Alakzat átméretezése: A befoglaló doboz iránya
Splitting a MORPH
Alakzat vágása
Creating a MORPH From Targets of Solid Element Operations
Alakzat készítése szilárdtest műveletek cél elemeiből
Creating a MORPH from Selected Elements
Alakzat készítése kiválasztott elemekből
Creating a MORPH Using the Magic Wand
Alakzat készítése varázspálcával
Uniting Element Geometries Into a MORPH
Elemek egyesítése egy Alakzatba
Subtracting Element Geometries from a MORPH
Elemek kivonása Alakzat elemekből
Intersecting Element Geometries to a MORPH
Geometria összemetszése Alakzatba
Checking the Solidity of a MORPH
Alakzat tömörségének ellenőrzése
Filling Morph Holes
Lyukak lefedése lapokkal
Conversion between Solid and Surface Morphs
Tömör és felületszerű Alakzatok közötti átmenet
Curving and Merging Edges of a Morph
Élek ívesítése és összevonása
Smoothing and Merging Faces of a Morph
Lapok simítása és összevonása
Modifying the segmentation level of a Morph
Alakzat szakaszoltság módosítása
Self-intersecting selected Morphs
Önmetsző Alakzatok
Toggling the display of hidden Morph geometry
Rejtett Alakzat geometria kapcsoló
Finding & selecting sub-elements of Morphs
Alakzat alelemeinek feltételes kiválasztása
Parameter transfer of Morph elements and sub-elements
Alakzat elemek és alelemek paraméter felvétele és átadása
Morph labeling, tags, categories, and scheduling
Alakzatok címkézése, osztályozása és listázása

Héjszerkezet eszköz — gazdag építészeti formavilág

Ideális esetben az épület tervezés nem csak egy papíron végzett feladat, mivel valós eredménye a befejezett épület. Az ArchiCAD-del nem kell kompromisszumot kötni a tervezési szabadság vagy a szerkezet korrektsége terén. A program az igazi BIM eszközök és munkafolyamatokat széles skáláját kínálja már a tervezési folyamat első lépéseitől.

Breuer
Chrysler
USAFA
Guggenheim

Szélesebb horizont

Az ArchiCAD 15 DESIGN webinar felvételén megnézheti, hogy segíti a program a tervezők kreativitásának szabad szárnyalását.
Broaden Your DESIGN Horizons
Design Freedom

Tervezési szabadság

A Héjszerkezet egy olyan új eszköz, amely formák széles skálájának létrehozását teszi lehetővé. A héjszerkezet komoly épületszerkezet vagy akár egy egyszerű egyedi tárgy modellezéséhez egyaránt használható.

A 3D, mint tervezési tér újraértelmezése

A tervezési szabadság élményének további növelését a harmadik dimenzió hordozza a bonyolult térábrázolások értelmezésével. Az ArchiCAD 15-ben megjelenő 3D szerkesztővonalak és szerkesztő síkok a térbeli adatmegadást és tájékozódást forradalmasítják, így teszik a perspektívikus nézetet egy természetes térbeli tervezési környezetté.
3D design space reinvented

A Héjszerkezet eszköz újdonságai

Create extruded shells
Kihúzott héjszerkezet létrehozása
Create revolved shells
Megforgatott héjszerkezet létrehozása
Create ruled shells
Összekötött (vonalfelület) héjszerkezet létrehozása
Using composite structures for shells
Réteges szerkezetek használata a héjszerkezetekhez
Setting the base height for shells
A héjszerkezet alapmagasságának meghatározása
Set starting and ending angle for extruded shells
A kihúzott héjszerkezet kezdő- és végszögének meghatározása
Set revolution angle for revolved shells
A megforgatott héjszerkezet forgatási szögének meghatározása
Set distortion angle for extruded and rotated shells
A kihúzott és megforgatott héjszerkezetek torzítási szögének meghatározása
Use flip option to grow shell body
Átfordítás funkció a héjszerkezeti test építési módszerének váltására
Segment surfaces of revolved shells
Megforgatott héjszerkezetek szakasz(os) felületei
Set morphing rule for ruled shells
Összekötött (vonalfelületű) héjszerkezetek összekötési szabályai
Floor plan representation of shells
Héjszerkezetek alaprajzi megjelenítése
Edit extrusion vector of extruded shells
A kihúzott héjszerkezet kihúzási vektorának szerkesztése
Edit rotation axis of rotated shells
A megforgatott héjszerkezet forgatási tengelyének szerkesztése
Edit profile polygon of shells with polygon editing commands
Héjszerkezetek profilpoligonjainak szerkesztése poligonszerkesztő parancsokkal
Drag profile/drag extrusion vector
Profil/Kihúzási vektor mozgatása
Set starting/ending angle, distortion angle, revolution angle
Kezdő- és zárószög, torzítási szög, forgatási szög meghatározása
Rotate/Mirror profile of shell
Héjszerkezet profiljának forgatása/tükrözése
Manipulate extruded shells
A kihúzott héjszerkezet módosítása
Ruled shells operations
Összekötött (Vonalfelületű) héjszerkezet műveletek
Free rotate shell in 3D
Héjszerkezet térbeli, szabad elforgatása
Define contour polygon for shell
Héjszerkezetek kontúrpoligonjának megadása
Edit contour polygon with polygon editing commands
A kontúrpoligon szerkesztése poligonszerkesztő parancsok segítségével
Drag/rotate/mirror/offset shell contour polygons
A héjszerkezetek kontúrpoligonjainak mozgatása/forgatása/tükrözése/eltolása
Defining holes into shell
Áttörések definiálása a héjszerkezeten
Editing the contour of hole/extrusion length of shell cutting body
A héjszerkezetet áttörő nyílás körvonalának és a vágótest kihúzási hosszának szerkesztése
Move and rotate shell hole cutting body
A héjszerkezetet áttörő vágótest mozgatása és forgatása
Customize any edge of shells or shell holes
A héjszerkezetek és áttöréseik éleinek módosítása
Effects of modification of shell geometry
A héjszerkezet geometriáját érintő módosítások hatása
Combine contours and holes of shells
Héjszerkezetek kontúrjának és áttöréseinek kombinációja
Place skylights into shells
Tetőablakok héjszerkezetbe helyezése
Gravity on shells
Gravitáció a héjszerkezeteken 
Easy classification of shells for desired listing result of quantities
A héjszerkezetek egyszerű osztályozása a megfelelő listázás érdekében
Listing shells
Héjszerkezetek listázása
Create basic shapes: cone, pyramid, sphere, ellipsoid
Alapformák létrehozása: kúp, gúla, gömb, ellipszoid
Create basic shapes: torus, hyperboloid, wedge shape
Alapformák létrehozása: tórusz, hiperboloid, éktest
Workflow for creating an extruded shell in 3D
Kihúzott héjszerkezet térbeli létrehozása
Workflow for creating a revolved shell in 3D
Megforgatott héjszerkezet térbeli létrehozása
Workflow for creating a ruled shell in 3D
Összekötött (Vonalfelületű) héjszerkezetek térbeli létrehozása
Workflow for using holes for cutting shells to each other
Héjszerkezetek egymáshoz vágása áttörések segítségével
Workflow for using shells to create curved roof structures
Íves tetőszerkezetek elkészítése héjszerkezetek segítségével
Workflow for moving planes of ruled shell profile polygons
Összekötött (Vonalfelületű) héjszerkezetek profilpoligonjaihoz tartozó síkok mozgatása

Intelligens csatlakozások

A Tető eszköz fejlesztéseivel és a Héjszerkezet eszköz megjelenésével egyidőben az ArchiCAD bevezette az épületszerkezet elemek közötti új intelligens csatlakozások ábrázolását.

Intelligens csatlakozások

Introduction to dynamic connections of roofs and shells
Bevezető a tető- és héjszerkezetek dinamikus csatlakozásaihoz
Simple trimming of elements to roofs and shells
Elemek egyszerű vágása tető- és héjszerkezetekkel
Complex trimming of elements roofs and shells
Elemek összetett vágása tető- és héjszerkezetekkel
Selective trimming of elements to roofs and shells
Elemek szelektív vágása tető- és héjszerkezetekkel
Trimming body of roofs and shells
Tető- és héjszerkezetek vágótestei
Trimming body options
Vágótest beállításai
Merging the trimming bodies of roofs and shells
Tető- és héjszerkezetek vágótesteinek egyesítése
Modifying the trimming body of roofs and shells
Tető- és héjszerkezetek vágótestének módosítása
Modifying connections
Csatlakozások módosítása
Managing connections
Csatlakozások kezelése

Összetett tetőszerkezetek — Tetőszerkezetek haladó létrehozása és szerkesztése

Összetett tetők

Automatic creation of pitched roofs
Kontyolt tetők automatikus létrehozása
Editing complex roofs as single element
Összetett tetőszerkezetek szerkesztése egyetlen elemként
Editing individual roof planes
Tetősíkok önálló szerkesztése
Editing roof ridges
Tetőszerkezet éleinek szerkesztése
Editing eaves
Ereszvonalak szerkesztése
Creating multilevel roofs
Többszintű tetőszerkezetek létrehozása
Creating hole and atrium
Áttörés és átrium létrehozása
Creating a gable
Oromfalas tetőszerkezet kialakítása
Adding a tower to the roof
Torony hozzáadása a tetőszerkezethez
Skylights in complex roofs
Tetőablakok az összetett tetőszerkezetekben
Cross-gable roof
Egymást keresztező nyeregtetők
Unique complex roof
Egyedi összetett tetőszerkezetek

Tetőablakok

A Tetőablak eszköz egy teljesen integrált és konzekvens eszközzé vált.

Skylights feature clips

Introduction to the new skylight tool
Új tetőablakok
Automatic updates of skylights associated to roofs/shells
A tető- és héjszerkezetekhez kapcsolódó tetőablakok automatikus frissítése
Skylights in design documents
Tetőablakok a tervdokumentációban

3D interakciók

3D interakciók

Place elements using editing planes in 3D
Elemek lehelyezése a térbeli szerkesztősíkok segítségével
Gridlines and snap points on 3D editing planes
Hálóvonalak és segédháló pontok a térbeli szerkesztősíkokon
Moving 3D editing planes
3D szerkesztősíkok mozgatása
Project input to editing plane
A szerkesztősíkra vetítés lehetőségei
3D
Visszajelzés az elemek térbeli helyzetéről - a háttérben lévő elemek halványítása
Special display of reference line in 3D
A referenciavonalak speciális megjelenítése a térben
Coordinate axes feedback in 3D
A koordináta-tengelyek jelzése háromdimenzióban
New guideline creation
A megújult szerkesztővonalak
Accessing further guideline options
A szerkesztővonalak további beállításai
Move, offset or delete guidelines
Szerkesztővonalak mozgatása, eltolása vagy törlése
Advanced feedback of guidelines
A szerkesztővonalak továbbfejlesztett visszajelzései
Create guideline segments in 3D
Szerkesztővonalak-szakaszok létrehozása térbeli nézetben